Skip to content

 

 

    HIGH SCHOOL
      CLASS BUILDING

 

 

 

*   Główny budynek szkoły średniej pochodzi z 1889 roku. Pod względem architektonicznym
    jest bardzo ładny. Za czasów Akademii Wojskowej mieściły się w nim sale wykładowe
    oraz laboratoria naukowe z biologii i chemii.

*   Duża sala na drugim piętrze służyła przez pewien czas jako kaplica,
    a w latach 1919 - 1957 była w niej biblioteka. Później została zamieniona na "salę przedstawień
    szkolnych". W 1982 roku urządzono tutaj laboratorium naukowe.

*   Obecnie są tutaj sale lekcyjne oraz biura: dyrektora szkoły, asystenta dyrektora
    i dziekana, biuro przyjęć, biura pomocy i doradcy studentów.
    Mieści się również tutaj laboratorium fizyczne i chemiczne oraz pracownia komputerowa.

 

Orchard Lake Tour