Skip to content

 

 

St. Adalbert Parish

5229 83th St.
Elmhurst, NY
-------------------------
Founded 1892

 

 

Parish History


History of St. Adalbert Parish, Elmhurst, NY

Parafia i kościół św. Wojciecha. W: Danuta Piątkowska, Polskie kościoły w Nowym Jorku. Nowy Jork - Opole 2002, s. 429-446

The Golden Jubilee St. Adalbert Parish (1892-1942), Elmhurst, NY, CAP w Orchard Lake

Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Kapłaństwa O. Jana Kaplińskiego, OMC. CAP w Orchard Lake

Pamiętnik z okazji 25-tej rocznicy założenia III Zakonu przy parafii św. Wojciecha. CAP w Orchard Lake

 

KORESPONDENCJA W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH HISTORII PARAFII