Skip to content

 

 

Holy Trinity Parish

1118 Noble St.
Chicago, IL 60622
-------------------------
Founded 1872

 

 

Parish History


Historia Parafii Św. Trójcy w Chicago. Parish Website.

Holy Trinity Church History. PGSA.

Historia Parafii Św. Trójcy w Chicago. Pamiętnik Parafii Świętej Trójcy w Chicago, IL z okazji 25-tej Rocznicy Otwarcia Kościoła, p.6-71. CAP at Orchard Lake.

Zarys historii Kościoła Św. Trójcy. Pamiętnik z Okazji Pięćdziesiątej Rocznicy Budowy Obecnego Kościoła Św. Trójcy 1906-1956, Chicago, IL. CAP at Orchard Lake.

Pamiętnik z okazji Czterdziestolecia Otwarcia Kościoła Parafii Św. Trójcy przez delegata papieskiego J. E. Ks. Kard. F. Satolliego. Chicago 1933.

The Gold and Blue Yearbook of Holy Trinity High School, Chicago, IL. CAP w Orchard Lake

Książka Jubileuszowa Parafii Św. Trójcy 1893-1943, Chicago, IL. CAP at Orchard Lake.

Parafia Św. Trójcy w Chicago, IL Historya Polska w Ameryce, X. Wacław Kruszka, Tom X, Milwaukee, WI, 1907, p. 4-66.

50 Years Holy Trinity High School. Chicago IL. CAP at Orchard Lake.

Dzieje Parafii Świętej Trójcy 1873-1898, Chicago, IL 1898.

Holy Trinity High School, Class of 1937. Chicago, IL. CAP at Orchard Lake.

Holy Trinity High School, Class of 1951. Chicago, IL. CAP at Orchard Lake.

Trinitarian 52. Holy Trinity High School, Chicago, IL. CAP at Orchard Lake.

Pamietnik Zlotego Jubileuszu Kaplanstwa Wielebnego Ks. Kazimierza S. Sztuczki CSC Proboszcza Parafii Sw. Trojcy w Chicago, IL 1891-1941. CAP at orchard Lake.

Pamietnik Parafii Sw. Trojcy w Chicago z okazji 25-tej Rocznicy Otwarcia Kosciola, 1893-1918. CAP at Orchard Lake.

Pamietnik z Okazji Piecdziesiatej Rocznicy Budowy Obecnego Kosciola Sw. Trojcy1906-1956, Chicago, IL. CAP at Orchard Lake.

Pamietnik z Okazji 30-letniej Rocznicy Zalozenia Szkoly Sw. Trojcy 1910-1940, Chicago, IL. CAP at Orchard Lake.

Zlota Ksiega Fundatorow wydana z okazji Poswiecenia Nowego Gmachu Wyzszej Szkoly Sw. Trojcy, 28.X.1928. Chicago, IL. CAP at Orchard Lake.

*    *    *    *    *

We Need Your Help with Historical Preservation

If you have any important documents or other materials related to this parish and would like to share them with us, please contact us at: info@liturgicalcenter.org

Remember these materials, for example, parish jubilee books, celebrations of priests’ anniversaries, church and/or parish photos, pamphlets, etc., may be valuable to the next generation and may become lost forever.  Your contributions of historical materials may enrich our Polish American Liturgical Center website and archives and they will become a living memorial to your loved ones and your parish history.

We ask you to make an effort to help preserve your parish history as a memorial to all the parishioners who have contributed to making it a magnificent place of worship.  May God reward your kindness!

_________________________

Jeśli masz interesujące materiały dotyczące historii tej parafii, które uzupełnią zbiory Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake i chcesz je do nas przesłać lub tylko wypożyczyć, to prosimy o kontakt. Prosimy wymienić, jakiego typu są to materiały (zdjęcia kościoła lub innych obiektów parafialnych, opowiadania dotyczące dziejów parafii lub opis jej obecnej sytuacji). Pragniemy zinwentaryzować i zgromadzić jak najwięcej materiałów dotyczących historii polskich parafii w USA, aby zapewnić pamięć o nich dla przyszłych pokoleń. Jest to jedyny cel prowadzenia działu PARAFIE POLONIJNE na naszej stronie. Zachęcamy do współpracy (info@liturgicalcenter.org).

 

KORESPONDENCJA W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH HISTORII PARAFII