Skip to content

Dziękujemy Ci Ojcze nasz

T i M.: Didache, opr. Ks. K. Pasionek

Dziękujemy Ci Ojcze nasz, za święty winny szczep Dawida,
Który nam poznać dałeś, przez Jezusa, Syna Twego.

Tobie chwała na wieki!

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiarę,
Którą nam poznać dałeś, przez Jezusa Syna Twego.

Tobie chwała na wieki!

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święte Imię Twoje,
Któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych.

Tobie chwała na wieki!

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za wiarę i za nieśmiertelność,
Którą nam poznać dałeś, przez Jezusa Syna swego.

Tobie chwała na wieki!

Ty, o Panie wszechmocny, stworzyłeś wszystko dla imienia Swego,
Pokarm i napój dałeś - ludziom na pożywienie.

Tobie chwała na wieki!

Nam zaś darowałeś - pokarm duchowy oraz napój,
I żywot wieczny - przez Jezusa Syna swego.

Tobie chwała na wieki!

Pomnij, Panie, na Twój Kościół - i wybaw go od wszelkiego złego,
I doprowadź go w miłości swojej - do królestwa Twego,

Tobie chwała na wieki!

Niech przyjdzie Twa łaska - i niech przeminie ten świat.
Kto święty, niech przystąpi, kto nim nie jest, niech czyni pokutę.

Tobie chwała na wieki!

Śpiewnik Stulecia Orchard Lake