Skip to content

Hejnał wszyscy zaśpiewajmy

t. XVI w.,  m. Siedlecki, 1928

Hejnał wszyscy zaśpiewajmy,
Cześć i chwałę Panu dajmy,
Nabożnie k'Niemu wołajmy

Mocny Boże z wysokości,
Ty światłem swej wszechmocności,
Rozpędź piekielne ciemności.

Jużci ona noc minęła,
Co wszystek świat ucisnęła,
A początek z grzechu wzięła.

Na to Boży Syn jedyny
By ciemności zniósł i winy,
W żywot zstąpił świętej Panny.

Temu Bóg dał nas w opiekę,
By czartowską zniósł z nas rękę,
I piekielną odjął mękę.

Ten łaskawie nas przyjmuje,
Z wiecznych ciemności wyjmuje
Światłość zbawienną gotuje.

Źródło: ks. J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny