Skip to content

Przez Twoje święte

T: XIV w. M: mel 1 - XV w. (Miod.), mel 2 - (krakowska)

Przez Twoje święte zmartwychpowstanie,
Boży Synu odpuść nam, nasze zgrzeszenie,
Wierzymy, iżeś zmartwychpowstał,
Żywoteś nasz naprawił, śmierci wiecznej nas zbawił,
Swoją świętą moc zjawił.

Źródło: Śpiewnik Stulecia Orchard Lake