Skip to content

O mili Królowie, p/e


O mili Królowie, skąd żeście tu przyszli?
O, z dalekich krain my za gwiazdą wyszli.
By zobaczyć Maleńkiego, Jezusa narodzonego
Tu w stajence biednej, tu w stajence biednej.

Dary niesiem Jemu, by Mu dać z ochotą,
Mirrę i kadzidło, także i to złoto
By Dziecina się cieszyła i nas pobłogosławiła
Tu w stajence biednej, tu w stajence biednej.


0279-2. Wise and noble Kings

Wise and noble Kings what come ye here to hallow?
From the Eastern Lands a wondrous star we follow.
Come we here to homage render, to behold the Infant tender
Born the King and Savior, born the King and Savior.

Come we here to seek His blessing and salvation;
Gifts of gold and incense bring we from our nation;
May the Infant find them pleasing and extend His grace unceasing
In this humble stable, in this humble stable.


English version: Felician Sisters