Skip to content

Niechaj będzie głośno, p/e


Niechaj będzie głośno wszędzie
Z narodzenia Pana.
Niech stworzenie wyda pienie
Witając Hetmana.

Witaj Jezu Zbawicielu,
Witaj nasz Odkupicielu,
Witaj, witaj nasz Królu.

Niech brzmię głosy pod niebiosy,
Niech muzyka woła
Z Aniołami, mieszkańcami
Niebieskiego koła:

Wiwat z Panny narodzony,
Wiwat w żłobie położony,
Wiwat, wiwat Bóg - Człowiek.

Kto więc zdoła, niech wesoła
Brzmi z ust jego chwała
Jezusowi Chrystusowi,
A niech będzie stała;

l Maryi wsze stworzenie
Niechaj wyda łaski pienie:
Wiwat, wiwat Maryja!


0276. Ever Louder

Ever louder, ever prouder
Let the tidings echo 'round
Let creation through the nation
Glories of the Lord resound.

Hail! Messiah of the ages
Promised King of lords and sages,
Hail, oh, hail our Savior God.

Ever lighter, ever brighter
Let the music sweetly ring!
Join the chorus singing o'er us
Glories to the new-born King!

Hail, Redeemer, Thou art Brother,
Born of purest Virgin Mother,
Hail, o Hail Incarnate God!

Ever newer, ever truer
Let our homage still proclaim
Born so lowly, God most holy!
Glory to the Savior's Name.

Glory to His Virgin Mother,
Sinless Maiden as no other,
Hail, o Virgin Mary, Hail!


English translation: Felician Sisters