Skip to content

Hej, byliśmy bracia, p/e


Hej byliśmy bracia, pastuszkowie w Betlejem,
Widzieliśmy Dziecię, Deum natum et Regem,
Jezusa z Maryją, śliczną jak lilia,

Ej kolęda, kolęda, Ej kolęda, kolęda.
Ej kolęda, kolęda, Ej kolęda, kolęda.

Klękaliśmy przed Nim, bo tak rzecz wymagała,
Bo to jest Bóg wielki, chociaż Dziecina mała;
Daryśmy oddali, cośmy z sobą brali.

Ej kolęda, kolęda...

Potem my Mu ślicznie i wesoło zagrali,
Józef też z Maryją tym się kontentowali;
Dziecino się śmiało, a nas radość brała.

Ej kolęda, kolęda...

Wszystko to na chwałę Tobie Jezu i Chryste,
Daj nam tu żyć dobrze, abyśmy wiekuiste
Życie otrzymali, w niebie Ci śpiewali.

Ej kolęda, kolęda...


0268-2. Harken Brathren Shepherds

Harken brethren shepherds, we have been to Bethlehem
We have seen the New-born, Deum natum et Regem
We saw His Mother there, sweet as the lily fair.

Ey kolenda, kolenda, ey kolenda, kolenda.
Ey kolenda, kolenda, ey kolenda, kolenda.

There a holy Infant, wondrous Child we all could see
And before the manger bent a shepherd's humble knee
Then offered with a song Gifts that we brought along.

Ey kolenda, kolenda...

O we played our music with a simple joyous strain,
Joseph and the Virgin we have tried to entertain.
Oh! How the Holy Child Listened and gladly smiled.

Ey kolenda, kolenda...

All this for the glory of the Christ-our Promised One.
Grant us life eternal, Jesus, Thou God's truest Son.
Grant us to spend our days Singing Thy holy praise.

Ey kolenda, kolenda...