Skip to content

Chwała Bogu w wysokości, p/e


Chwała Bogu w wysokości, * Chwała na ziemskiej niskości.
Tak aniołowie śpiewają, * O przyjściu Pana znać dają.
Chwała Panu naszemu Nowonarodzonemu
A wam pokój na tej ziemi, * Życia, zdrowia życzymy,
Błogosławieństwa na ziemi * I życia wiecznego ze Świętymi.

Niech wam Nowonarodzony * Hojnie swoich łask udzieli,
Abyście najdłużej żyli, * Bogu naszemu służyli.
To da Wam Bóg wcielony,
Jezus z Panny zrodzony, * Abyśmy tu na tej ziemi,
Chwalili Go z świętymi; * Chwała Panu naszemu, Nowonarodzonemu.


0264-2. Glory in the Skies

Glory in the skies abounding
Glory on the earth resounding
Angels from heaven acclaiming
Tidings of joy are proclaiming
Glory to our God, they sing
Glory to the New-Born King!
Peace on earth to manking weary
Blessings of good will and love
Gifts of grace to fill the heart
Herafter joy in heav'n above.

May the new born Infant Savior
Deign to grant you heaven's favor
Grant you long years filled with gladness
Good health, a life free from sadness
Join — the blessed heavn'ly throng
As — they raise the Christmas song!
Peace on earth to mankind weary
Blessings of good will we bring
Glory to our God we sing,
Glory to our new born King.


English version: Felician Sisters