Skip to content

Boscy posłowie

Boscy posłowie, o święci Anieli
Od was nam przyszła z nieba ta nowina,
Że w stajeneczce na biednej pościeli
Panna powiła nam Bożego Syna.

My się dziś biedni radujemy z wami,
Że się zmiłował Bóg nad grzesznikami.

Biedni pastuszki, pobożni prostacy!
Wyście Aniołom pierwsi uwierzyli.
Chociaż byliście najwięksi biedacy,
Pierwsi z darami do szopki przybyli.

Jak wy Jezusa witali ze łzami,
Tak my biedacy, witamy go z wami.

Od wschodu mędrcy, królowie bogaci,
Wyście Jezusem biednym nie wzgardzili,
Wyście w pastuszkach poznali swych braci
I razem z nimi Bogu się skłonili.

Jak wy Jezusa czcili z pastuszkami,
Tak my go czcimy dzisiaj wszyscy z wami.

Wy dobrej woli ludzie na tej ziemi,
Co macie w sercu Jezusa małego,
Co uznajecie słowami waszymi
Każdego człeka za bliźniego swego.

Śpiewajmy razem Panu nad Panami
Tyś naszym Ojcem, my Twymi dziatkami.

Cieszmy się wszyscy na tej naszej ziemi,
Jezus nam rączką swą pobłogosławi.
Oddali smutek, wesprze łaski swymi,
Zaszczepi miłość i wiecznie nas zbawi.

Tobie więc Jezu, chwała nad chwałami,
Niechaj brzmi dzisiaj tysięcy ustami.