Skip to content

Mesyasz przyszedł

XVII w.

Mesyasz przyszedł na świat prawdziwy,
I Prorok zacny z wielkimi dziwy.
Który przez swoje znaki
Dał wodzie winne smaki.

W Kanie Galilejskiej.

Wesele bardzo zacne sprawiono,
Pana Jezusa na nie proszono
I zwolenników Jego,
By strzegli Pana swego

W Kanie Galilejskiej.

Z wielkim dostatkiem potrawy noszą,
Pana Jezusa, aby jadł, proszą;
Wszystkiego dosyć mają,
Tylko wina czekają.

W Kanie Galilejskiej.

Matka zaś Jego, gdy to ujrzała,
Oblubieńcowi dogodzić chciała;
Prosiła swego Syna,
By sprawił z wody wina.

W Kanie Galilejskiej.

Pan Jezus, chcąc tym uszlachcić gody,
Kazał nanosić dostatkiem wody;
Hej, gody, gody, gody,
Wnet będzie wino z wody.

W Kanie Galilejskiej.

Wnet prawdziwego Boga poznali,
Gdy zamiast wody, wino czerpali;
Hej, wino, wino, wino,
Lepsze, niż pierwej było.

W Kanie Galilejskiej.

Przez narodzenie Twojego Syna,
Każ nam nalewać, Panienko, wina;
Hej, wina, wina, wina
U tak dobrego Pana.

W Królestwie niebieskim.

Ks. Michał Mioduszewski, Śpiewnik kościelny, Kraków 1838