Skip to content

Betlejem święte

Betlejem święte miasteczko wsławione,
Tyś przez Proroków z dawna ogłoszone,

Według proroctwa Micheaszowego,
Z ciebie miał wynijść Wódz ludu Bożego.

To się już dzisiaj spełniło na tobie,
Posiadasz Boga w maluczkiej osobie:

O jakże wdzięcznie brzmią Anielskie pienia,
Wyśpiewujące hymny uwielbienia.

Tych więc Aniołów i my naśladujmy,
Uczcijmy z nimi, z nimi się radujmy,

Wołając: witaj o Panie nad pany,
Przez twych Proroków z dawna obiecany.

Izajaszu, wesel się wraz z nami,
Coś przejrzał duchem, my widzim oczami:

Oto Panienka porodziła Syna,
Nie znając męża, jak wdzięczna nowina.

I Baruch wiernych przyszłym cieszył cudem,
Że Bóg na ziemi z swym zamieszka ludem:

Pełnią nadzieję, którą tęskność słodził,
Dziś nam w Betlejem Chrystus się narodził.

Izajaszu, coś za ludem prosił,
l głos do Pana zastępów podnosił,

By dał Baranka nam panującego,
Pójdź do Betlejem, tam masz złożonego.

Co Patryarchom poprzysiągłeś" Panie,
Że ze krwi onych Messyasz powstanie,

Toś dzisiaj ziścił, gdyś Dawida plemię
Uczcił synostwem Zbawiciela ziemię.

Pójdź pokolenie Judy, witaj Pana,
Złóż mu twe berło, padnij na kolana:

Bo oto woła Bóg Jakuba mową,
Że wszystkich ludów Chrystus będzie głową.

Już się proroctwo Dawida spełniło,
Gdy ode wschodu trzech Królów przybyło,

Z wielkimi dary, niskimi pokłony,
U nóg dzieciątka składają korony.

Dziś więc do Pana przybliżmy się społem.
Cześć mu oddajmy i uderzmy czołem,

Wołając: Panie zmiłuj się nad nami,
A nie racz gardzić naszymi prośbami.