Skip to content

Gloria, Gloria zawołajmy

Parafraza pieśni z XVIII w.
 

Gloria, gloria zawołajmy
Gloria, gloria zaśpiewajmy.

Chwała bądź na wysokości,
A pokój ludziom w niskości. (2)

Pokłon złóżmy z pasterzami,
Nućmy zgodnie z aniołami:

Chwała bądź...

Adorujmy wcielonego
Syna Boga przedwiecznego:

Chwała bądź...

Całym sercem się radujmy,
Z całej duszy wyśpiewujmy:

Chwała bądź...