Skip to content

Dzień to jest dziś wesela


Dzień to jest dziś wesela królewskiej rodziny,
Król się ludziom narodził z Maryi bez winy.
Dziecię dziwnej cudności, wdzięczne, pełne słodkości
W człowieczej istności, które nieocenione,
Ani też wysłowione w Boskiej wszechmocności.

Anioł w nocy pasterzom, którzy trzody strzegli,
O tym Królu powiadał, by do stajni biegli:
W stajni, mówi, to Dziecię, we żłobie tam znajdziecie,
Powite w pieluszki: Ten aniołom panuje,
Wszystkim ludzi celuje, śliczny, choć maluśki.

Chryste, któryś nas stworzył Boskimi sprawami
I dla nas się narodzić chciał i mieszkać z nami,
Spraw w nas serce nabożne, odpuść złości niezbożne,
Nie chciej zatracenia, odkupiony z miłości,
Prowadź do swych radości, a domieść zbawienia.


Jan Kaszycki, Kantyczki z nutami, Kraków 1911