Skip to content

Chrystus Syn Boży


Chrystus Syn Boży dziś się tak pokorzy,
Z żywota panieńskiego
Rodzi się dla człowieka grzesznego.

Świętych proroków, i żądanie ojców
Pan Bóg wypełnił wiernie
Przez Syna Swego na świat zesłanie.

Dla tego wszystkie narody chrześcijańskie
Za ten dar dzięki czyńcie,
Imię Boże chwalić nie przestańcie.

Bo najdroższy w ten to czas darmo zesłan
Z dobroci Boga Pana,
Przez niego moc diabelska związana.

Raduj się tedy każdy wierny, komu
Bóg łaskawy pomógł
Doczekać przy zdrowiu tych świętych gód.

Błogosławione są te oczy,
Które godne były uwidzieć
To Dziecię, a na nie zawsze patrzeć.

Możni królowie, święci prorokowie,
Jego z dawna żądali,
Biedni pastuszkowie się doczekali.

Anieli święci, mieszkańcy niebiescy,
Bogu w niebie cześć dają,
A na ziemi pokój nam zostawiają.

I my śpiewając, Bogu się weseląc,
Cześć, chwałę Mu dawajmy
Potem, skąd przyszedł, tam pójdziemy.


Jan Kaszycki, Kantyczki z nutami, Kraków 1911