Skip to content

Czemuż się dzisiaj


Czemuż się dzisiaj weselić nie mamy,
Gdy śpiewających Aniołów słuchamy.
Chwałę na niebie, a pokój na ziemi
Ogłaszających, więc śpiewajmy z nimi.

Głosy radosnymi, głosy radosnymi. (2)

Już się narodził świata pocieszyciel
Zbawca narodów, wszystkiego Stworzyciel
Bóg oraz człowiek, w dziełach niepojęty,
W stajni złożony, pomiędzy bydlęty.

Choć od wieków święty. (2)

Lecz cóż w takiej postaci złożony,
Na sianku leży Chrystus ukorzony.
Wszak Go zna przecież za Pana stworzenie,
I z Aniołami nuci święte pienie,

Czcząc to Narodzenie. (2)

Niosą Mu króle hołd z swoimi dary,
Niosą pasterze wdzięczności ofiary,
Bo łaska Boska ludziom hojnie dana,
Przy narodzeniu Zbawiciela Pana,

Jest nieporównana. (2)


Jan Kaszycki, Kantyczki z nutami, Kraków 1911