Skip to content

Wjeżdża Król nasz


Wjeżdża Król nasz, Jezus cichy do Jerozolimy.
Hołd Mu składa lud pobożny, Jego lud rodzimy.

Hosanna, hosanna Synowi Bożemu!
Hosanna, hosanna, cześć Zbawcy naszemu!

Dziatki różne, palmy, ziele sypią Mu pod nogi,
Wdzięczne Matki płaszcze ścielą, jedzie Chrystus drogi.

Hosanna, hosanna...

Wokół słychać okrzyk gromki, niechaj Chrystus żyje!
Tną hebrajskie pacholęta palmy i lilije Synowi Bożemu!

Hosanna, hosanna...

Brzmi hosanna, witaj, Zbawco, wnijdź błogosławiony,
W imię Pańskie wchodzisz do nas, brzmi na wszystkie strony.

Hosanna, hosanna…

Bądźże tedy pozdrowiony, Boże nasz i Panie,
Przyjmij od nas modły, hołdy, pobożne śpiewanie.

Hosanna, hosanna...

Przyjmij od nas za Twą mękę korne dziękczynienie.
Chwała Ci po wszystkie czasy, miłość, uwielbienie.

Hosanna, hosanna...


Źródło: Śpiewnik Wawelski