Skip to content

Wieczór zapadł już


Aleksandra Korcz

Wieczór zapadł już, na niebie gwiazd miliony,
Tylko jedna z nich wskaże drogę do stajenki.
Mały Jezus wie, że czekamy wciąż na Niego
I przychodzi tu, chociaż jeszcze jest maleńki.
Jezu, Jezu, kochamy Cię!
Ta noc była cicha, stajenka maleńka,
Maria radosna, Józef zatroskany.
Ta noc dała światu pokój i radość,
Narodził się Jezus, który jest wśród nas.

Zak.: Jezu, Jezu, witamy Cię!


"Pan moją mocą i pieśnią", s. 140, Katowice 1989, zebrał i opracował ks. Stanisław Sierla