Skip to content

Pieśń tęsknoty

sł. M. Pilśniak OP,   m. J. Gałuszka OP


Niech Twój rozbłyśnie dzień,
Niech nadejdzie Twe zmiłowanie.
Niech wreszcie wstanie Twój dzień,
Ocalenie przyniesie nam.


Niepojęta Trójco, s. 266, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998