Skip to content

Wznieśmy swe ręce

Wznieśmy swe ręce, bo nadchodzi Król.
Skłońmy się Mu chwały wznosząc pieśń.
Niech ku Jego chwale uwielbienie brzmi,
Oczyszczone, uświęcone, bo On królów Król

Źródło:"Pieśń chwały", nr 169, Lublin