Skip to content

Słowo Mądrości

t. : Anna Maria Galliano, tł.: Andrzej Zając OFMConv.,  m.: Daniele Semprini


Słowo Mądrości, zawitaj, - Rozbudź stworzenia radośnie.
Świat poukładaj w harmonii. - Przybądź! Naucz nas Twojej Mądrości.

Przybądź, o Panie, nasz Boże. Z nami bądź!

Książę Pokoju, zawitaj, - Prawo Przymierza nam przynieś,
Daj sprawiedliwość i zbawienie. - Przybądź! Prawda Twa niechaj w nas płynie.

Przybądź, o Panie...

Różdżko Jessego, zawitaj, - Stań się pokojem dla ludów,
Synów od złego uwolnij, - Przybądź! Twierdzę miłości w nas zbuduj.

Przybądź, o Panie...

Kluczu Dawida, zawitaj, - Łańcuch rozerwij znudzenia,
Otwórz nam bramy królestwa, - Przybądź! Zaszczep w nas nowe spojrzenie.

Przybądź, o Panie...

Gwiazdo Wschodząca, zawitaj, - Ziemię rozjaśnij swym blaskiem,
By nikt nie chodził w ciemności, - Przybądź! Serca napełnij swą łaską.

Przybądź, o Panie...

Królu Wszechświata, zawitaj, - Daj pojednanie narodom,
Króluj, gdzie miłość się gubi, - Przybądź! Stań się wierności nagrodą.

Przybądź, o Panie...

Emmanuelu, zawitaj, - Bądź "Bogiem z nami" bez końca,
Prowadź nas drogą wśród świata. - Przybądź! Rozpal nadzieję jak słońce.

Przybądź, o Panie...

Nasza Miłości, zawitaj, - Niebo niech w sercach zagości.
Naucz, jak kochać bez końca. - Przybądź! Roznieć w nas ogień miłości.

Przybądź, o Panie...


Pieśni liturgiczne na Adwent, Edycja Paulińska