Skip to content

Witajmy Jezusa nam narodzonego


XVIII w.

Witajmy Jezusa nam narodzonego,
W ubogiej stajence w żłobie złożonego.
On dziś leży bez odzieży, z zimna drżący,
Wszechmogący, Bóg prawdziwy.

Niewinny Baranku, Boże Stwórco świata,
Idziesz z nieba do nas, boś nasza zapłata.
Witaj Panie i kochanie,
Ludu Twego mizernego Zbawicielu.

Boże, bądź pochwalon od wszego stworzenia,
Żeś nam dał pociechę z Syna narodzenia.
On świat zbawi i wybawi od strasznego,
Okrutnego piekła śmierci.

Pobłogosław Jezu nas, lud Twój ubogi,
Ciesz, wspomagaj, ratuj, oddal gniew Twój srogi.
Za to Ciebie tu i w niebie,
Niech wielbimy i chwalimy całe wieki.


ks. Jan Siedlecki, Śpiewnik kościelny