Skip to content

W górę serca i czoła


W górę serca i czoła! * Pieśń zabrzmiała wesoła
I po ziemi rozlega się całej. * Oto Jezus maleńki
Pośród lichej stajenki, * Zstąpił do nas z niebieskiej Swej chwały.

Radość bije w przestrzenie, * Czuje każde stworzenie,
Jaka dana mu z niebios pociecha. * Bowiem Boskie to Dziecię
Do każdego na świecie * Z łona Matki się słodko uśmiecha.

Spojrzyj Boska Dziecino, * Oto z ócz nam łzy płyną
I przez łzy się modlimy do Ciebie: * Niech ta gwiazda, co płonie
W chwały Twojej koronie * I nam także zabłyśnie na niebie!

Niech jej promyk, co świeci * Wśród burzliwej zamieci
I nam ulgę przyniesie w niedoli. * Niechaj w polskiej krainie
Pieśń dziś taka popłynie: * „Pokój ludziom, co dobrej są woli!”


Jan Kaszycki, Kantyczki z nutami, Krakw 1911