Skip to content

Rozkwitnęła się lilija

XVIII w.

Rozkwitnęła się lilija, a ta jest Panna Maryja.
Zrodziła nam Syna, wesoła nam dzisiaj nowina.

Anieli w niebie śpiewają, Boga nam opowiadają.
Panno nad pannami módl się dziś do Niego.

Apostoli się radują, męczennicy wyśpiewują.
Śpiewa chór panieński, że się Król narodził niebieski.

Weselcie się Aniołowie, ziemscy, niebiescy posłowie.
Weselmy się ninie, żaden z nas na wieki nie zginie.

Ks. Michał Mioduszewski, Pastorałki, Kraków 1863