Skip to content

Przylecieli Aniołkowie, p/e


XVII w.

Przylecieli Aniołkowie, jak ptaszęta z nieba,
I śpiewali Dzieciąteczku wesoło, jak trzeba:
Hejże, hejże, Panie Jezu, hejże, hejże, hoc, hoc,
Chodziliśmy, budziliśmy pastuszków całą noc.

Powiadają niesłychaną na świecie nowinę,
Pan¬na w żłobie na sianeczku zrodziła Dziecinę,
Syna Boga przedwiecznego, pasterze wstawajcie,
Do Betle¬jem nie zwlekając, witać Go biegajcie.

Śpiewaliśmy wraz gloria, głosząc przyjście Two¬je,
Pokój ludziom, kiedy okrył Bóg naturę swoją,
A dla zbawienia ludzkiego w ciele narodzony,
Stwór¬ca świata, dawca skarbów, w żłobie położony.

Biegnijcież prędko do szopki, pokłon Mu oddaj¬cie,
I wesołe pioseneczki, przed Nim zaśpiewajcie,
Narodzony Panie Jezu, hejże, hejże, hoc, hoc,
Niech Ci będzie wieczna chwała za tę szczęśliwą noc.

Wychwalając to Dzieciątko, hejże, hejże, hoc, hoc,
Wykrzykujmy, wyśpiewujmy przed Nim tę całą noc,
Cała noc niech nasza będzie chwały nieskoń¬czonej,
Dajże nam ją wszystkim Boże w ciele utajony.


Jan Kaszycki, Kantyczki z nutami, Kraków 1911


197-2. Little Angels came

Little Angels came from heaven like the birds a-winging
With their happy angel voices to the Infant singing:
Tra, la, la, la Little Lordship, la, la, la, la, we hail!
Through the night we woke the shepherds
Oe'r the hill and the dale.

Joyful tiding spread about us gladsome news come to earth
Singing of a purest Virgin and the Child's holy birth.
Tis the Son of God almighty truest Son of Mary
Hasten shepherds to the stable
Hasten do not tarry.

Little angels sing Thy praises to proclaim Thy glory
And recount to happy mankind all the wondrous story:
Born of Mary, Virgin Mother, by His holy design,
In the manger, wrapped in swaddlings
Lies the Infant Divine.

Hasten, shepherds, to the manger, bend a knee before Him;
And with holy exultation gratefully adore Him.
Tra, la, la, la, Little Lordship, singing with all our might,
We announced the happy tidings
Of this great holy night.

Let us join the happy chorus of the angels around;
Let our humble human voices with His praises resound;
Tra, la, la, la, Little Lordship, hear the song of our pray'r:
Grant us all, O Infant Jesus,
Life eternal to share.


English version: Falician Sisters


197-3. Quickly on to Bethlehem

Quickly on to Bethlehem the shepherds came,
Playing gaily on their lutes to bless His Name.
Glory to God on Highest, Glory to God on Highest,
And on earth, peace to men.

Giving their respects in all humility,
To the Infant Jesus from hearts lovingly,
Glory to God on Highest, Glory to God on Highest,
And on earth, peace to men.


English version: Cecily Kowalewska Helgesen