Skip to content

Bliskie jest królestwo Boże

Bliskie jest królestwo Boże,
Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.

Bóg jest światłością
i nie ma w Nim żadnej ciemności.
Jeśli chodzimy w światłości,
Wtedy mamy łączność między sobą.

Bliskie...

Krew Jezusa, Jego Syna,
Oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu,
To samych siebie oszukujemy.

Bliskie jest...

Jeżeli wyznajemy nasze grzechy,
Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył
Mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa.

Bliskie jest...

On jest ofiarą przebłagalna za nasze grzechy,
A także za grzechy całego świata.
Dostępujemy odpuszczenia grzechów,
Ze wzglu na Jego Imię.

Bliskie jest...

Źródło: Śpiewnik Stulecia Orchard Lake (T: opr. Sł. (wg Mk 1:15; J 1-2) ks. I Pawlak
M: I. Pawlak)