Skip to content

Królu Anielski


XVII w

Królu anielski, Panie niebieski,

Tyś jest wonny kwiat.
Jezu miły, Synu Maryi, racz nas wysłuchać.

W pieluszkach leżysz, w niebiosach rządzisz.

Tyś jest wonny kwiat...

Jezusie mały, Tyś Bogiem chwały!

Tyś jest wanny kwiat...

Racz nas umieścić w wiecznej radości.

Tyś jest wonny kwiat...


Jan Siedlecki, Śpiewnik kościelny, Kraków 1928