Skip to content

Oj, Maluśki


XVIII w.

Oj, Maluśki, Maluśki, Maluśki, jako rękawicka,
Albo li tez jakoby, jakoby, kawałecek smycka.

Tra, la, la, la, la, la, la. Tra la, la, la, la, la.

Czy nie lepiej by Tobie, by Tobie siedzieć było w niebie,
Wszak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie.

Tra, la, la, la...

Tam kukiołki zjadałeś, zjadałeś z czarnuszką i miodem,
Tutaj się ino pozywis, pozywis samym tylko głodem.

Tra, la, la, la...

Tam se w niebie spijałeś, spijałeś słodkie małmazyje,
Tu się Twa gębusia, gębusia gorzkich łez napije.

Tra, la, la, la...

Tam to miołeś pościółkę, pościółkę i miękkie piernatki,
Tutaj na to nie stanie, nie stanie ubożuchnej Matki.

Tra, la, la, la...

Tam Ci zawse służyły, słyzyły prześliczne janioły,
Tutaj lezys sam jeden, sam jeden jak ten palec goły.

Tra, la, la, la...

A powiedz-że mój Panie, mój Panie co Ci się też stało,
Że Ci się tez na ten kiepski świat, kiepski świat przychodzić zachciało.

Tra, la, la, la...

O, gdybym ja, jako Ty, jako Ty tam królował sobie,
Nie chciałbym ja psenigdy, psenigdy w tym spoczywać żłobie.

Tra, la, la, la...

Albo sie, o mój Panie, mój Panie, wróć do swej dziedziny,
Albo pozwól sie zanieść, sie zanieść do mej chałupiny.

Tra, la, la, la...

Oj, bedzies sie tam mioł spysna, mioł spysna, jako miąłeś w niebie,
Mam jo mlycka słodkiego, słodkiego garnusek dla Ciebie.

Tra, la, la, la...


0176-2. Oh, My Little One

Oh, my Little One, little so little, if You let me diddle
I'll make merry, so merry, oh merry with my bow and fiddle.

Tra, la, la, la, la, la, la, Tra, la, la, la, la, la, la. (2)

Tell me Little One, little so little, why did You leave heaven?
To live down here, oh down here, oh down here like a finger barren.

Tra, la, la...

You had nectar and honey, sweet honey for a kingly meal
But amongst us, amongst us, amongst us hunger You will feel.

Tra. la, la...

Oh, in heaven, in heaven, in heaven, You had cozy quilting
Now You lie like a flower, a flower in this cold a-wilting.

Tra. la, la...

Bands of angels, of angels, sweet angels served You day and night
Now alone You are left, so alone with no one in sight.

Tra, la, la...

Oh, please tell me, sweet Jesus, my Jesus how it came to pass.
That You've chosen to live here, to live here with the people's mass.

Tra, la, la...

Oh, if I were a king, a great king, someone just like You
I would never, oh, never, no, never leave the Heav'nly Blue.

Tra, la, la...

Don't You think, dearest Jesus,- sweet Jesus, that You should go back
Or perhaps You will come, oh, please come, to my humble shack.

Tra, la, la...

I will give You, will give You all that I possess;
And as all my love, yes, my only love, tenderly caress.

Tra, la, la...


English version: Felician Sisters