Skip to content

Błogosławiona jesteś, Maryjo

t. i m.: ks. W. Kądziela

Błogosławiona jesteś Maryjo
I wywyższona przez Pana.
On wielkich rzeczy w Tobie dokonał,
Niepokalana.

Ty, któraś Słowo z wiarą przyjęła,
By w Tobie Ciałem się stało.
Zrodziłaś światu Jutrzenkę Nową,
Przedwieczną Światłość.

Bądź nam obroną Bogarodzico,
Gdy się błąkamy w ciemności
Do światła wiary prowadź na nowo,
Drogą świętości.

"Exsulate Deo", nr 600, wyd. 9, Kraków 2004