Skip to content

Nadziei naprzeciw

t. : Anna Maria Galliano, tł.: Andrzej Zając OFM Conv.,  m.: Daniele Semprini


Wyjdźmy razem nadziei naprzeciw,
Wyjdźmy razem z radością.
Pan nadchodzi, nie spóźnia się:
Oto Zbawca, radujmy się!

Pan przychodzi, dzień już się przybliża,
Już poranek się budzi z jutrzenką.
Panu nieśmy w podzięce swe serca,
Nie doznamy zawodu, nie doznamy zawodu.

Pan przychodzi - czuwamy w modlitwie,
Wspominając wciąż Jego wołanie.
Przyobleczmy się mocą z wysoka,
By zwyciężyć szatana.

Pan przychodzi, biegnijmy Go witać,
Powracając na ścieżki właściwe.
On okaże nam swe miłosierdzie,
On obdarzy nas łaską.

Pan przychodzi - On Bogiem jest wiernym.
On zaprasza nas do swej wspólnoty.
Dobroć swoją odkrywać nam daje.
W Nim stajemy się lepsi.


Przybądź Panie, Pieśni liturgiczne na Adwent, Edycja Paulińska