Skip to content

Miłością jesteś

t. : Anna Maria Galliano, tł.: Andrzej Zając OFM Conv., m.: Daniele Semprini


Od początku miłością jesteś,
Ojcze, który królujesz w niebie.
Swoim światłem wypełniasz przestrzeń,
Dajesz siłę i moc w potrzebie.
Słowo swoje wciąż czynisz Ciałem,
By w miłości zjednoczyć świat

Blask jutrzenki rozświetla ziemię,
Syn Twój ludzkość od złego zbawia.
Niesie wszystkim nam wyzwolenie,
W znoju życia wciąż błogosławi
I przed każdym otwiera niebo,
Zostawiając wolności trud.

Oto nowy czas nawiedzenia;
Kto rozpozna, ten wzrośnie w łasce,
Serca nasze Ty sam przemieniasz,
Ojcze, promień Twój w nas nie zgaśnie.
Miłość Twoja w nas zamieszkała,
Jesteś z nami, więc obcy lęk.

I na końcu miłością będziesz,
Ojcze, z nieba w pokoju darze.
W łasce życia obecnej wszędzie
Nowy Adwent się w nas wydarzy.
Zamieszkamy Twój dom wieczności,
Dasz nam w pełni miłości żyć.


Przybądź Panie. Pieśni liturgiczne na Adwent, Edycja Paulińska