Skip to content

Maryjo, Tyś Adwentu bramą

t. Anna M. Galliano, tł. P. Gryziec OFM Conv.  m.: Daniele Semprini

Maryjo, Tyś Adwentu bramą,
Tyś jest milczenia Panią
Tyś jasna jutrzenka.
W Twym sercu Słowo mieszka,
Szczęśliwa, bo uwierzyłaś. /2x

Maryjo, Tyś jest drogą Pana,
Ty modlitw uczysz sama,
Dziewczyno, która czeka
Na przyjście Boga-Człowieka
Szczęśliwa, bo uwierzyłaś. /2x

Maryjo, Tyś Matką jest Mesjasza,
Mieszkaniem Jego dla nas,
Tyś arką jest Przymierza
Ty Boga nam powierzasz
Szczęśliwa, bo uwierzyłaś. /2x

Przybądź Panie. Pieśni liturgiczne na Adwent, Edycja Paulińska