Skip to content

Witam Cię, witam

T.: XVIII w. M.: (Miod)

Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało,
Któreś na krzyżu sromotnie wisiało.
Za nasze winy, - Synu jedyny,
Ojca wiecznego, - Boga prawdziwego,
Męki te znosiłeś.

Dajem Ci pokłon, Bogu prawdziwemu,
W tym Sakramencie dziwnie zakrytemu;
Żebrzem litości - I Twej miłości,
Byś gniew Swój srogi, - O Jezu drogi
Pohamować raczył.

Zmiłuj się, zmiłuj nad nami grzesznymi,
Nie racz pogardzać prośbami naszymi;
Zgrom hardych siły, - Daj pokój miły,
Wyniszcz złe rady, - Wykorzeń zdrady
Pośród ludu Swego.

A kiedy przyjdzie z światem tym rozstanie,
Ratuj nas, ratuj, dobrotliwy Panie!
Niech z ciała Twego - Przenajświętszego
Posiłek mamy - I oglądamy
Ciebie łaskawego.

 

 

 

 

 

 

 

Śpiewnik Stulecia Orchard Lake