Skip to content

Witaj, Boże utajony

M.: (Miod)

Witaj Boże utajony, Zbawicielu nasz drogi;
Tobie pokłon oddajemy, zgromadzeni w Twoje progi;
Chryste Jezu w tym kościele - Lud Twój do stóp Twych się ściele,
Z serca wołając do Ciebie: - Ratuj nas w potrzebie.

Tyś pod przymiotami chleba ukrył siebie całego,
Byś tym świętym Sakramentem mógł nasycić każdego,
Na ołtarzu przemieszkujesz, - Swe nam Ciało ofiarujesz,
Wzywasz: "Pójdźcie obciążeni, - Będziecie posileni".

Ciebie tedy uwielbiamy w Najświętszym Sakramencie,
Kiedy w życiu nas posilasz i w ostatnim momencie;
Dajemy Ci pokłon pienia, - Nagradzając te zelżenia,
Które niegodni sprawują, - Gdy Cię w grzechu przyjmują.

Niech Ci w wieki nieskończone będzie chwała, o Boże,
Daru Twego tak wielkiego rozum pojąć nie może:
My Cię czcimy w znaku chleba, - Daj nam dostać się do nieba,
Byśmy na twarz Twą patrzyli, - Ciebie wiecznie chwalili.

Śpiewnik Stulecia Orchard Lake