Skip to content

Usłysz Jezu

Usłysz Jezu prośby moje, obróć na mnie oczy Twe.
Niech dziś święte Ciało Twoje, wstąpi w biedne serce me.

Przyjdź, o Jezu, przyjdź! Przyjdź, o Jezu, przyjdź!
Do przybytku serca mego, przyjdź, o Jezu, przyjdź!

Przyjdź o Wdzięczne Pożądanie, do łaknącej duszy mej:
Przyjdź o mój Najdroższy Panie, zamieszkaj w przybytku jej!

Przyjdź, o Jezu przyjdź...

Przyjdź o Anielskie Kochanie, kTobie wznoszę usta me:
Przyjdź o Świętych Radowanie, przyjdź bo bardzo pragnę Cię!

Przyjdź, o Jezu przyjdź...

Przyjdź o Synu Najwyższego, ogarnij niegodność mą:
W majestacie Bóstwa Twego, wstaw nade mną łaskę Twą!

Przyjdź, o Jezu przyjdź...

Śpiewnik Stulecia Orchard Lake