Skip to content

Ty sycisz głody ludzkich serc

T. : Gift of Finest Wheat, Omer Westendorf. M.: Robert Kreutz

Ty sycisz głody ludzkich serc swym Ciałem i swą Krwią.
O, przyjdź i daj nam, Panie nasz Chleb życia ręką swą!

Pasterzu dobry wzywasz nas, owieczki wierne Ci.
My chcemy iść za Tobą w ślad po wszystkie życia dni!

Ty sycisz głody...

Niech wielbi Cię radosny śpiew, wdzięcznością hymn niech brzmi,
Żeś uznał nas godnymi łask Boskiego Ciała, Krwi.

Ty sycisz głody...

Najświętszej Eucharystii dar połączył wszystkich nas.
Milionom serc, milionom dusz jedności nadszedł czas.

Ty sycisz głody...

O, Panie nasz! O, Boże nasz! Swą łaską spraw ten cud,
By cały świat uwierzył Ci, Twój święty tworząc lud.

Śpiewnik Stulecia Orchard Lake