Skip to content

Skosztujcie i zobaczcie

T. : Psalm 33 M.: S. Ziemiański SJ

Ref. Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan!

Będę Panu w każdej porze - Śpiewał pieśń wdzięczności.
Na mych ustach chwała Jego - Nieustannie gości.

W Panu cała chluba moja, - Cieszcie się, pokorni!
Wspólnie ze mną chwalcie Pana, - Sławmy imię Jego!

Kiedym tęsknie szukał Pana, - Raczył mnie wysłuchać
I ze wszelkiej trwogi mojej - Raczył mnie wyzwolić.

Cieszcie się widokiem Jego, - Wstydem się nie płońcie:
Pan usłyszał głos biednego, - Wyrwał go z ucisków.

Tych, co Pana się lękają, - Anioł Pański broni.
By ich wyrwać z ręki wroga, - Szańcem ich osłoni.

Skosztujcie i zobaczcie, - Jaki Pan jest dobry,
Kto do Niego się ucieknie, - Ten błogosławiony.

Z czcią i lękiem służmy Panu, - Święty ludu Boży!
Bo nie znają niedostatku - Ludzie bogobojni.

W nędzy znajdą się bogacze, - Będą łaknąć chleba,
Ci zaś, co szukają Pana, - Obfitować będą.

Śpiewnik Stulecia Orchard Lake