Skip to content

Przed Bożym tronem

Przed Bożym tronem pójdźmy z pokłonem
Wielbić Chleb z nieba nam dany.
To Bóg Stworzyciel i Odkupiciel,
Król królów i Pan nad pany.

Niechaj będzie pochwalony
W Sakramencie uwielbiony
Jezus Chrystus Syn Dziewicy
W Przenajświętszej tajemnicy.

Wszystko, co żyje, w czem serce bije
Hołdy miłości niech złoży:
Tu gładzi grzechy, zlewa pociechy
Ofiarny Baranek Boży.

Niechaj będzie pochwalony...

O Niepojęty! O trzykroć Święty!
Świat ziemski i niebo całe.
Hymny wdzięczności - tu i w wieczności
Niech śpiewa na Twoją chwałę!

Niechaj będzie pochwalony...

Śpiewnik Stulecia Orchard Lake