Skip to content

Pan wieczernik przygotował

T. : S. Imelda fel. M.: Jan Mroczka

Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud.
Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół.

Przyjdźcie z ulic i opłotków, bowiem mija czas.
Przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi was.

Pan wieczernik...

Każdy człowiek w Domu Pańskim swoje miejsce ma.
Niech nikogo w nim nie braknie, Uczta Pańska trwa.

Pan wieczernik...

Przystępujmy z dziękczynieniem, pożywajmy Chleb.
Pijmy Napój nieśmiertelnych, aby życie mieć.

Pan wieczernik...

Zakosztujcie i poznajcie tej Wieczerzy smak,
Z obfitości Boskich darów bierzcie pełnię łask.

Pan wieczernik...

Kto się z Panem tu spotyka, tworzy jedno z Nim,
Bóg z miłością go nazywa przyjacielem swym.

Pan wieczernik...

Nakarmieni Chlebem Żywym, wznieśmy Panu pieśń,
Bóg Żyjący i Prawdziwy strzeże naszych serc.

Śpiewnik Stulecia Orchard Lake