Skip to content

O święta uczto

M.: ks. M.M.

O święta Uczto! Tu swoim Ciałem
Karmi nas Chrystus, napawa Krwią.
W sercu człowieka biednym i małym
Jasności Bóstwa ukryte są.
Skąd nam to szczęście niewysłowione,
Że Bóg pokarmem naszym się stał,
Że Jego Serce z naszym złączone,
Że na tej ziemi niebo nam dał.

Anielski Chlebie, witamy Ciebie,
Wieczny i żywy; Tyś Bóg prawdziwy
Tobie dzięki, miłość, cześć!

Chóry anielskie, przyjdźcie z Syjonu,
Z nami dziękczynny zanucić śpiew
Na ziemi u stóp Jezusa tronu
Za Jego Ciało, za Boską Krew!
Ten, który w wiecznym niebios zachwycie
Już bez zasłony daje się wam,
W nas także Boskie zasila życie,
Chlebem na ziemi staje się nam.

Anielski Chlebie...

Śpiewnik Stulecia Orchard Lake