Skip to content

Jezu w Hostii

Jezu w Hostii utajony,
Daj mi Serce Twoje, daj,
Tyś mi jeden ulubiony,
Tyś mojego serca raj!

Wszędzie dobrze mi, o Panie,
Choćby krzyż me siły rwał,
Słodkie ziemskie me wygnanie,
Byleś mi sam siebie dał.

Wszystko, wszystko chętnie zniosę,
Panie, dla miłości Twej,
Tylko błagam, tylko proszę:
Ty mnie w Sercu zawsze miej.

T. : ks. Antoniewicz, M.: Ave mundi spes Maria (S.P.J.) W: Śpiewnik Stulecia Orchard Lake