Skip to content

Pójdźmy wszyscy do stajenki, p/e


Pójdźmy wszyscy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki!

Powitajmy Maleńkiego
I Maryję, Matkę Jego. /2x

Witaj, Jezu ukochany,
Od Patryarchów czekany.

Od Proroków ogłoszony,
Od narodów upragniony.

Witaj, Dziecineczko w żłobie,
Wyznajemy Boga w Tobie.

Coś się narodził tej nocy,
Byś nas wyrwał z czarta mocy.

Witaj, Jezu nam zjawiony;
Witaj, dwakroć narodzony,

Raz z Ojca przed wieków wiekiem,
A teraz z Matki człowiekiem.

Któż to słyszał takie dziwy?
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,

Ty łączysz w Boskiej Osobie
Dwie natury różne sobie.

O szczęśliwi pastuszkowie,
Któż radość waszą wypowie!

Czego Ojcowie żądali,
Wyście pierwsi oglądali.

O Jezu, nasze kochanie,
Czemu nad niebios mieszkanie

Przekładasz nędzę, ubóstwo,
I wyniszczasz swoje Bóstwo?

Miłości to Twojej dzieło
Z miłości początek wzięło.

Byś nas zrównał z Aniołami,
Poniżasz się między nami.

Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię,
Niech Cię kochamy nad życie;

Niech miłością odwdzięczamy
Miłość, której doznawamy

Święta Panno, Twa przyczyna
Niech nam wyjedna u Syna,

By to Jego narodzenie
Zapewniło nam zbawienie


Ks. Jan Siedlecki, Śpiewniczek, Kraków 1878


0131-2. To the Manger hasten yonder

To the Manger hasten yonder
To behold this Holy Wonder

Hail in joy above all other.
Sweetest Child and Fairest Mother (2).

Hail Sweet Jesus, King of glory.
Herald Patriarchs told your story

Long awaited by each nation.
Lord and God of all creation.

Hail Sweet Infant in the manger.
You are not at all a stranger.

You have come this blissful night
To crush evil and its might.

Son of God and Son of Man,
So ordained by God's own plan

Born of God before all time
Now You enter human clime.

May the notes of life's full measure,
Play for You sweet tones of pleasure.

And the gratitude we feel,
With a kiss of love we seal.


English version: Felician Sisters


0131-3. Hasten Yonder

To the stable, hasten yonder,
To adore this Holy Wonder,

Babe of heaven, like no other,
Virgin Mary, sweetest Mother. (2)

Oh, Babe Jesus, we adore Thee,
Twice your birth to us has brought Thee,

Once of God, through all the ages,
Now of Mary, told by sages.


English version: Cecily Kowalewska Helgesen


0131-4. Let us Hasten

Let us hasten to the manger,
Welcoming the Lord, our Savior:

Wake from sleep now all creation,
Come and greet the King of nations. (2)

As the prophets long have stated,
Patriarchs have long awaited;

Now we come with joy to meet You,
Heav'n and earth this night shall greet You.

God's own Son and Infant holy.
Born this night in stable lowly.

Save us from all sin and darkness,
Son of God, all holy brightness.


English version: Polish National Catholic Hymnal