Skip to content

Chwal niewysłowiony

Chwal niewysłowiony - Sakrament uwielbiony,
Który Jezus tu zostawił - Nam dla obrony.

Ta Krew Jego i Ciało - Dobrem wielkim się stało;
Gdy Go godnie przyjmujemy, - Da łask niemało.

Niech Cię uczci lud wierny, - Boże pociech niezmierny!
W czasie głodu, moru, wojny - Bądź miłosierny.

Pobłogosław, gdy Ciebie - Prosim, najświętszy Chlebie;
Ulecz, ratuj, broń i zasil - W każdej potrzebie.

W Ciebie wierzym, o Panie, - Niech to nasze wyznanie,
Które sercem Ci składamy, - Ofiarą stanie.

Rozum, wolę dajemy, - Serca ofiarujemy;
O nasz Jezu, Zbawicielu, - Kochać Cię chcemy!

Śpiewnik Stulecia Orchard Lake