Skip to content

Narodził się nam Zbawiciel

Narodził się nam Zbawiciel, Jezus Chrystus, Odkupiciel,
W Betlejem, żydowskim mieście, Z Panny Maryi czystej.

Maryja, Panienka czysta, - Porodziła Jezu Chrysta;
Tegoż w pieluszki powiła - A do żłobu włożyła.

Gdy pasterze w nocy paśli, - Stanął przy nich anioł jasny.
Widząc taką jasność Boską, - Bali się trwogą wielką.

Rzekł im anioł: "Nie bójcie się, - Ale się z tego weselcie!
Narodził się Zbawiciel wam, - Który nazwan Chrystus Pan".

Tedy anieli śpiewali - A wielkim głosem wołali.
"Chwała Bogu z takiej łaski - W niebie na wysokości"!

Chwała, chwała, Chryste Tobie - Z Ojcem, z Duchem Świętym w niebie,
Żeś się dla nas tak uniżył, - A lud swój wyswobodził.

ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny