Skip to content

Jezusa Narodzonego, p/e


Sz. Keller, 1868

Jezusa narodzonego wszyscy witajmy.
Jemu dary po kolędzie wzajem oddajmy.

Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło,
Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.

Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie,
Że to Bóg i Człowiek prawy leży na sianie.

Oddajmy wesoło…

Oddajmy też za kadzidło Panu nadzieję,
Że Go będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmiele.

Oddajmy wesoło…

Oddajmy za mirrę miłość na dowód tego,
Że Go nad wszystko kochamy, z serca całego.

Oddajmy wesoło…

Przyjmij, Jezu, na kolędę te nasze dary,
Przyjmij serca, dusze nasze za Swe ofiary.

Byśmy kiedyś w niebie posiąść mogli Ciebie,
Posiąść mogli Ciebie, na wieki wieków.


Ks. Franciszek Walczyński. Śpiewnik, Tarnów 1884


0139-2. Let us greet the Infant

Let us greet the Holy Infant, celebrate with glee.
Let us bring a gift to offer in this jubilee.

Offer Him hearts aglow with heads a-bending low,
With heads a-bending low to our Infant Lord.

Let us give Him faith for gold, and keep His sacred law;
Since He is true God and Man who lies upon the straw.

Offer Him hearts…

Let us also give for incense, our hope so strong;
And someday we'll meet our Savior with a happy song.

Offer Him hearts…

Let us give the New-born Babe, for myrrh, our heart of love
Since we all belong to Him who dwells in heav'n above.

Offer Him hearts…

Please, accept our gifts, dear Babe, as caroling we go;
As an offering we will give You our hearts and souls.

Because we love You dearly not as Creator merely,
Not as Creator merely but as God and Friend.


English Version: Felician Sisters