Skip to content

Hej, bracia, p/e


Hej bracia, czy wy śpicie, czy wszyscy baczycie,
Dziwy niesłychane, dziwy niesłychane.
Oj, trwoga, dla Boga, co się to dzieje,
Jasność w nocy, choć nie dnieje, jasność w nocy, choć nie dnieje
I my też baczymy, ale się boimy, patrząc na te dziwy.
Trwoga, dla Boga, co się dzieje,
Od strachu serce truchleje, serce truchleje, truchleje.

Oj, niebo otworzone, wojska niezliczone.
Anielskie widzimy, Anielskie widzimy.
Hej, pasterze mili, dzisiaj od tej chwili,
Chrystus się narodził, Chrystus się narodził.
Oj, do Betlejem bieżcie, tam Dziecię znajdziecie,
Tam Dziecię znajdziecie, tam Dziecię znajdziecie.


Jan Kaszycki, Kantyczki z nutami, Kraków 1911