Skip to content

Z Narodzenia Pana, p/e


XVIII w.

Z Narodzenia Pana dzień dziś wesoły,
Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły.
Radość ludzi wszędzie słynie,
Anioł budzi przy dolinie.
Pasterzy, co paśli pod borem woły.

Wypada wśród nocy ogień z obłoku,
Dumają pasterze w takim widoku.
Każdy pyta, co się dzieje.
Czy nie świta, czy nie dnieje?
Skąd ta łuna bije tak miła oku?

Ale gdy anielskie głosy słyszeli,
Zaraz do Betlejem prosto bieżeli;
Tam witali w żłobie Pana,
Poklękali na kolana
I oddal dary, co z sobą wzięli.

Potem wykrzyknęli w głos na przemiany:
Żyj, Jezu maleńki, na świat zesłany.
Niech Ci, Panie, od nas chwała
Nie ustanie wiecznie trwała,
Żyj, żyj, Zbawicielu, z nieba zesłany.

Odchodzą z Betlejem pełni wesela,
Że już Bóg wysłuchał próśb Izraela;
Gdy tej nocy to widzieli,
Co Prorocy widzieć chcieli -
W ciele ludzkim Boga i Zbawiciela.

I my z pastuszkami dziś się radujmy,
Chwałę z Aniołami wraz wyśpiewujmy,
Bo ten Jezus z nieba dany,
Weźmie nas między niebiany,
Tylko Go z całego serca miłujmy.


ks. Michał Mioduszewski, Śpiewnik kościelny, Kraków 1838


0129-2. Christmas bells are ringing

Christmas bells are ringing: 'tis a joyful day
All the world uniting in a carol gay.
Tidings spread to every nation,
Angels sang in exultation,
To arouse the shepherds who asleeping lay.

Oh, the night was breaking like unto a day,
And the shepherds wondered at this bright array.
'Round about them heav'nly visions
Filled their hearts with new decisions
So they rose in haste and started on their way.

For the angels told them that this very night
They would all behold a strange and holy sight:
In the stable's manger lying,
Wrapped in swaddlings, gently sighing,
Christ, the Promised Savior, they would find aright.

Thus in fervent spirit they began to sing;
Hymns of joy resounded from each living thing:
Hail, O God of our salvation,
Praise to Thee, and adoration—
Hail, our dearest Savior, Christ the new-born King!


English translation: Felician Sisters


0129-3. Christmas Bells

Christmas bells are ringing; 'tis a joyful day!
Earth and heaven joining in a wondrous way.
Tidings spread to every nation, Angels sing in exultation,
Shepherds greet the Lord who rests upon the hay.

Brightness dawned at night, as at the break of day.
Shepherds all amazed before this great array.
Round about them heaven'ly visions, filled their minds with new decisions,
Puzzled at this sight thy fell in disarray.

For the angels told them that this very night
They would all behold a strange and holy sight:
In a stable manger lying, warmed by hay, so gently sighing,
Jesus, promised Savior, they would find aright.

Thus they raised their voices, and began to sing;
Hymns of joy resounded from each living thing:
Welcome, Lord of our salvation! Praise and glory, adoration,
Hail! Our loving Savior, Christ the newborn King!


English translation: Felician Sisters


This is our Lord’s birthday

This is our Lord’s birthday
The Nativity of the Lord today is a joyful day:
The elements sound the praises of God.
Mankind’s joy is spread abroad everywhere.
In the valley the angel wakes
The herdsmen tending oxen below the forest.

At midnight the clouds are on fire;
The shepherds are puzzled at the sight.
Each asks what is happening
When it is not dawn, when day has not broken.
How can the moon strike the eye so sweetly?

But when they heard the angelic voices,
Immediately they ran straight to Bethlehem;
There they greeted the Lord in the crib,
They fell to their knees,
And offered the gifts they had brought.

Then they cried aloud at the miracle:
" Long live little Jesus, brought into the world!
Lord, may the tribute from us
Never cease eternally;
Long live our Savior, sent from heaven."

They go out from Bethlehem with great joy,
For God has now granted the prayer of Israel:
This night they have seen
What the prophets foresaw and longed for -
God the Savior in a human body.


Tekst zamieszczony na stronie: http://www.naxos.com