Skip to content

Gdy śliczna Panna


Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:

Li-li, li-li laj, moje Dzieciąteczko,
Li-li, li-li laj, śliczne Paniąteczko.

Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,
Pomóż radości wielkiej sercu memu.

Li-li, li-li laj, wielki Królewiczu,
Li-li, li-li laj, niebieski Dziedzicu.

Sypcie się z nieba, śliczni Aniołowie,
Śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie.

Li-li, li-li laj, mój wonny Kwiateczku,
Li-li, li-li laj, w ubogim żłóbeczku.

Cicho wietrzyku, cicho południowy,
Cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy.

Li-li, li-li laj, mój wdzięczny Synaczku,
Li-li, li-li laj, miluchny Robaczku.

Cicho, bydlątka, parą swą chuchajcie,
Ślicznej Dziecinie snu nie przerywajcie.

Li-li, li-li laj, wielki Królewiczu,
Li-li, li-li laj, niebieski Dziedzicu!

Nic mi nie mówisz, o Kochanie moje,
Przecież pojmuję w sercu słowa Twoje.

Li-li, li-li laj, wielki Królewiczu,
Li-li, li-li laj, niebieski Dziedzicu!

Śpijże już sobie, moja Perło droga,
Niech Ci snu nie rwie żadna przykra trwoga

Li-li, li-li laj, wielki Królewiczu,
Li-li, li-li laj, niebieski Dziedzicu!


ks. Michał Mioduszewski, Pastorałki, Kraków 1843


0141-2. When Mary Rocked

When Mary rocked her Holy Babe asleeping,
Sweet Lullaby she sang to still His weeping:

Lul-la, lul-la-by, Precious Babe of mine,
Lul-la, lul-la-by, Little Word Divine.

Come spirits holy, with voices decorous
Unto the Savior sing in angel chorus:

Lul-la, lul-la-by, Precious Babe of mine,
Lul-la, lul-la-by, Little Word Divine.

Blow western breezes gentle rhythm keeping,
Hum softest music while the Lord is sleeping:

Lul-la, lul-la-by, fairest Prince of mine,
Lul-la, lul-la-by, Little Heir Divine.


English translation: Felician Sisters


When the fair Virgin

When the fair Virgin rocked her Son to sleep,
She sang to him thus with great happiness:

"Lullaby, my little child,
lullaby, fair infant."

Sing to your Lord, all creation,
Come to the aid of my heart in its great joy:

"Lullaby, great son of the King,
lullaby, heir of heaven."

Come down from heaven, fair angels,
Sing to the Lord, heavenly spirits:

"Lullaby, my fragrant flower,
lullaby, in the poor little crib."

South wind, softly, sweetly, blow softly,
Let the new young master sleep:

"Lullaby, my lovely little boy,
lullaby, my dear little one."


Tekst zamieszczony na stronie: http://www.naxos.com