Skip to content

Bóg się rodzi, p/e


Bóg się rodzi, moc truchleje, * Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, * Ma granice Nieskończony!
Wzgardzony, okryty chwałą, * Śmiertelny Król nad wiekami!

A Słowo ciałem się stało * I mieszkało między nami.

Cóż masz, niebo, nad ziemiany? * Bóg porzucił szczęście swoje,
Wszedł między lud ukochany, * Dzieląc z nim trudy i znoje.
Niemało cierpiał, niemało, * Żeśmy byli winni sami.

A Słowo ciałem się stało…

W nędznej szopie urodzony, * Żłób Mu za kolebkę dano!
Cóż jest, czym był otoczony? * Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało, * Witać Go przed bogaczami!

A Słowo ciałem się stało…

Potem i króle widziani * Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani: * Mirrę, kadzidło i złoto.
Bóstwo to razem zmieszało * Z wieśniaczymi ofiarami.

A Słowo ciałem się stało…

Podnieś rękę, Boże Dziecię, * Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie * Wspieraj jej siłę swą siłą
Dom nasz i majętność całą * I wszystkie wioski z miastami.

A Słowo ciałem się stało…


Ks. Michał Mioduszewski, Śpiewnik kościelny, Kraków 1838


0111-2. God is born

God is born, great powers tremble,
Lord of heaven lies forsaken;
Fire is frozen, splendor darkens,
Feeble nature God has taken.
Lowly born, yet Lord of Praises;
Mortal, yet the King of Ages:

Now indeed the Word made Flesh has
Come on earth to dwell among us.

Where, oh heaven, is thy splendor,
Dimmed is now your starry azure!
Earth now holds hi lowly manger
Thy divine, unfathomed treasure!
God e'en now in pain does glory
As unfolds Redemption's story:

Now indeed the Word made Flesh…

Lift Thy Hand, in blessed tender
Infant Savior - o'er this nation.
To all mankind deign to render
Gifts of faith, joy and salvation.
Grant to earth Thy peace again
As we hear the sweet refrain:

Now indeed the Word made Flesh…


English version: Felician Sisters


0111-3. God is born

God is born on earth, powers tremble.
Lord bereft of `heav’nly splendor,
Lustrous flames fade, fires dissemble,
Infinite unending Wonder!
Scorned yet clothed in radiant glory,
Mortal through He is Lord Jesus.

Thus the Word became the flesh
Dwelling without end among us.

Why leave heaven for this bleak earth,
Heaven bright in all its glory,
To dwell humbly from day of birth,
To fulfill the prophet's story
Lo, He suffered through our folly,
Mortal, through He is Lord Jesus.

Thus the Word became…


English version: Cecily Kowalewska Helgesen


0111-4. Earth and heaven

Earth and heaven are one in Bethlehem,
Choirs of angels tell the mystr’y,
Radiance dimming, night is glowing,
Naked lies the King of glory.
Power, here, embraces meekness;
Word, now, finds in flesh completeness.

God enthroned in manger lowly,
Christ has made this dwelling holy.

Leaving riches, finding treasure,
Jesus scorns not our station.
What has charmed the Lord, Creator.
Love surpasses limitation.
Come to share our joys and trials,
In our sin he tasted guile.

Yet our God did save us boldly,
Christ, has made this dwelling holy.

Poverty and destitution,
Thatched a roof above our Godhead.
Catlie, shepherds of low distinction,
Greeted him upon a straw bed,
Paupers, welcomed Him with Sages,
Knelt before the King of ages.

Monarchs bowed and herders sturdy,
Christ, has made this dwelling holy.

Raise your hand, O Infant Savior,
Shield all people from affliction,
Bless and shower us with favor.
Hear this song, grant our petition:
Peace on earth and to the city,
Bread of Life, sustain the needy.

Stay with us and with the lonely,
Christ, has made this dwelling holy.


English version: Rev. Czesław M. Krysa